Kantoor Advocaten NeerbeeK

Advocaat nodig?

Paulissen Advocatuur uit Neerbeek (Limburg) is een advocatenkantoor dat zich met name richt op het Midden- en Klein Bedrijf (MKB). Een advocaat die de ondernemer kan adviseren, begeleiden en bijstaan in juridische procedures.

Door regelmatige contacten en korte lijnen is het mogelijk de onderneming goed te kennen en continu mee te denken.
Hierdoor kunnen problemen tijdig worden gesignaleerd en geanalyseerd, en daarmee geschillen veelal voorkomen.

Mocht het toch komen tot procederen, dan hebben wij alle daarvoor nodige expertise in huis.

Naast ondernemers staan we particulieren bij en worden we regelmatig door de Rechtbank Limburg aangesteld tot curator in faillissementen.

Wij kunnen iedere ondernemer en iedere onderneming op veel fronten bijstaan en een ‘totale adviseur’ zijn.

 • er moeten contracten opgesteld of gescreend worden
 • een ondernemer huurt of verhuurt bedrijfsruimte
 • er zijn klanten die niet willen betalen
 • personeel dat ziek wordt of de kantjes er van af loopt
 • u wordt geconfronteerd met bestuurdersaansprakelijkheid
 • uw bedrijf verkeert in zwaar weer en er moet gereorganiseerd of gesaneerd worden
 • u wilt een andere onderneming overnemen
 • fuseren of splitsen
 • u bent een beginnende ondernemer en wilt een bepaalde structuur opzetten
 • een groter wordende onderneming dient te herstructureren
 • een faillissement dient voorkomen te worden, of juist begeleid

Wij willen en kunnen het MKB in al deze gevallen adviseren en bijstaan tegen faire tarieven.
Neem gerust contact met ons op.

Advocaten bereikbaarheid kantoor Paulissen Advocatuur in Neerbeek

mr. Jacques Paulissen

Jacques Paulissen studeerde Nederlands Recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en is sinds 1982 werkzaam in de advocatuur.

Na lange tijd in de algemene rechtspraktijk werkzaam te zijn geweest is Jacques zich gaan richten op het ondernemings- en insolventierecht, en vooral werkzaam als door de rechtbank aangesteld faillissementscurator.

Daarnaast richt hij zich op de juridische en strategische advisering van ondernemingen, en voert zo nodig civiele procedures.

mr. Nynke Louws

Nynke Louws studeerde aan de Universiteit Maastricht. Sinds 2000 is zij werkzaam als advocaat.

In 2008 rondde zij met succes de specialisatiecursus insolventierecht (INSOLAD) af.

Nynke heeft zich dan ook gespecialiseerd in het insolventierecht en alles wat zich daaromheen afspeelt. Daarnaast is arbeidsrecht “haar ding”.

Zij treedt op als door de rechtbank aangesteld faillissementscurator en adviseert ondernemingen en particulieren op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht, overeenkomsten, enzovoort.