Advocaat Jacques Paulissen
Advocaat Nynke Louws
Advocaat Bart Keybeck
Advocaat Jacques Paulissen

mr. Jacques Paulissen

Jacques Paulissen studeerde Nederlands Recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en is sinds 1982 werkzaam in de advocatuur.

Na lange tijd in de algemene rechtspraktijk werkzaam te zijn geweest is Jacques zich gaan richten op het ondernemings- en insolventierecht, en vooral werkzaam als door de rechtbank aangesteld faillissementscurator.

Daarnaast richt hij zich op de juridische en strategische advisering van ondernemingen, en voert zo nodig civiele procedures.

j.paulissen@paulissenadvocatuur.nl

Advocaat Nynke Louws

mr. Nynke Louws

Nynke Louws studeerde aan de Universiteit Maastricht. Sinds 2000 is zij werkzaam als advocaat.

In 2008 rondde zij met succes de specialisatiecursus insolventierecht (INSOLAD) af.

Nynke heeft zich dan ook gespecialiseerd in het insolventierecht en alles wat zich daaromheen afspeelt. Daarnaast is arbeidsrecht “haar ding”.

Zij treedt op als door de rechtbank aangesteld faillissementscurator en adviseert ondernemingen en particulieren op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht, overeenkomsten, enzovoort.

n.louws@paulissenadvocatuur.nl

Advocaat Bart Keybeck

mr. Bart Keybeck

Bart Keybeck studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Maastricht en Belgisch recht aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is in 2001 begonnen in de advocatuur in België en heeft sinds 2005 zijn praktijk als advocaat in Nederland.

Bart heeft zich gaandeweg gespecialiseerd op het gebied van het insolventierecht. Hij wordt door de rechtbank regelmatig aangesteld als faillissementscurator.

Tevens heeft Bart zich gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Hij behandelt meestal complexe echtscheidingen, waarbij huwelijkse voorwaarden zijn afgesproken en/of een onderneming is betrokken.

Omwille van zijn achtergrond wordt Bart ook vaak ingeschakeld in grensoverschrijdende conflicten (Nederland en België).

b.keybeck@paulissenadvocatuur.nl