Paulissen Advocatuur richt zich met name op het Midden- en Klein Bedrijf (MKB) en kan de ondernemer adviseren, begeleiden en bijstaan in juridische procedures.

Door regelmatige contacten en korte lijnen is het mogelijk de onderneming goed te kennen en continu mee te denken. Hierdoor kunnen problemen tijdig worden gesignaleerd en geanalyseerd, en daarmee geschillen veelal voorkomen.

Mocht het toch komen tot procederen, dan hebben wij alle daarvoor nodige expertise in huis.

Naast ondernemers staan we particulieren bij en worden we regelmatig door de Rechtbank Limburg aangesteld tot curator in faillissementen.